beats by dre cheap

Treba li za sve platiti glavom

Molim Vas da na današnjoj sjednici Vijeća Ministara riješite problem s jedinstvenim matičnim brojevima u BiH.  Evo kako. Dovoljno je da tokom rasprave o ovom problem, ispred svega stavite interes jednog djeteta, bez obzira na to kako se zove i u kojem dijelu zemlje živi. Sve ostale važne i velike ideje, i sva opšta mjesta, dileme… danas sklonite u stranu. Neka ovaj put jedno jedino djete bude ono o kome brinete, zbog koga donosite odluke, i zbog kojega zakoni postoje.  Donesite tu odluku za našu Belminu, baš kao da je Vaša.

kopirajte ovu poruku i pošaljite je na:

 
kabinet.ministra@mcp.gov.ba, zorica.rulj@mcp.gov.ba, mirjana.micevska@vijeceministara.gov.ba, amela.mulavdic@vijeceministara.gov.ba  

Dnevnik posebnih
http://roditelji.blogger.ba
05/06/2013 15:16